Meni Zapri

Duhovna biografija

Vili Ravnjak, duhovni učitelj

Učitelj reikija, reinkarnacijske terapije, jogijske in zenovske meditacije, psihičnega aikida;
predavatelj zgodovine in filozofije tradicionalnih ter novodobnih oblik duhovnosti …

Vili Ravnjak - portret
© foto: Damjan Švarc, 2009

Vili Ravnjak (1960) sodi med pionirje novodobne duhovnosti v Slovenji. Je eden najbolj znanih in priznanih, predvsem pa najbolj vztrajnih, najdlje časa delujočih novodobnih slovenskih duhovnih učiteljev, saj deluje neprekinjeno od leta 1992. Učiteljski klic je začutil že zelo zgodaj. Po prvih petih letih intenzivnega duhovnega dela na sebi (vsakodnevne vadbe različnih metod, obiskovanja delavnic, tečajev, iniciacij, druženja z duhovnimi učitelji in prijatelji, branja strokovne literature) je začel javno predavati o osnovnih ezoteričnih pojmih in oblikah novodobne duhovnosti, predvsem zato, ker so bili ljudje žejni tovrstnega znanja, v Sloveniji pa so bili predavatelji o teh temah zelo redki. Vili Ravnjak vse odtlej čuti, da je njegovo učiteljsko poslanstvo v Sloveniji, med tukajšnjimi duhovnimi iskalkami in iskalci. V bistvu ves čas dosledno sledi novodobnemu (svetovljanskemu) načelu: »Misli globalno, deluj lokalno!«.

Vili Ravnjak se je začel ukvarjati z zavestnim samospoznavanjem pri sedemindvajsetih letih. V novembru 1987 se je udeležil skupinskega duhovnega treninga, ki se je imenoval intenziv razsvetljenja, vodil pa ga je Ž. M. Slavinski, takrat najbolj znani duhovni učitelj v Sloveniji in Jugoslaviji. Po treh dneh osredotočanja na zenovski koan Kdo sem? je doživel prvo mistično izkustvo. Ta dogodek je za vedno spremenil tok njegovega življenja. In še vedno je vprašanje Kdo sem? glavno vodilo njegove duhovne poti, z njim pa nagovarja tudi svoje učenke in učence. Iskanje notranje osvoboditve in razsvetljenja je cilj in smisel njegovega učenja, ki ga širi med slovenske duhovne iskalke in iskalce že več kot tri desetletja.

V jeseni leta 1992 je v Mariboru osnoval Ezoterični seminar, na katerem je, najprej gimnazijcem, kasneje pa tudi ostalim, razlagal pojme ezoterike in novodobne duhovnosti ter jih učil osnove meditacije in psihofizičnega sproščanja. Temu je leta 1993 sledila njegova prva duhovno antropološka knjiga Spoznavanje Višjega Jaza, kmalu za tem pa je začela nastajati televizijska serija o poteh samospoznavanja, Tretje oko. V devetdesetih letih 20. stoletja je bil Vili Ravnjak v Sloveniji med tisti, ki so napravili največ za popularizacijo novodobne duhovnosti in ezoterike, največ prav s televizijsko serijo Tretje oko, ki jo je Televizija Slovenija predvajala poleti 1998, v njej pa je nastopala večina takrat delujočih slovenskih novodobnih duhovnih skupin in učiteljev. Serija se je globoko vtisnila v kolektivni spomin, zlasti starejših generacij. Mnogi gledalci se je še danes spominjajo.

Podoben »iniciacijski« odmev so imele objave njegovih knjig. Večina med njimi je kmalu po izidu postala kultna ezoterična literatura, navdihujoče čtivo številnih generacij bralk in bralcev. V treh desetletjih (1993–2023) je napisal in izdal sedem knjig o novodobnih in tradicionalnih oblikah duhovnosti ter ezoteriki. Poleg Spoznavanja Višjega jaza (1993, 2005) so izšle: Smaragdna pot (1999, 2021), O poteh samospoznavanja (1999, 2005), Prebujanje v svetlobo (2002), Lotosov cvet nad vodno gladino (2011), Zen cvetočih češenj (2017) in Meditacijski vodnik Duhovne šole (2021).

Vili Ravnjak posreduje duhovno znanje na različne načine: prek pisanja in objavljanja knjig, snemanja radijskih in televizijskih oddaj, dajanja intervjujev v medijih, predvsem pa prek organiziranja različnih oblik skupinskega izobraževanja, predavanj, meditacij, iniciacij in osebnih pogovorov. Ob rednem poklicnem umetniškem delu (po izobrazbi je diplomirani dramaturg) v mariborskem Slovenskem narodnem gledališču, v katerem je bil, z dvema vmesnima prekinitvama, zaposlen štiri desetletja (1983–2023), je vzporedno vodil različne oblike duhovnih izobraževanj in meditacijske vadbe v Mariboru, občasno pa tudi drugod po Sloveniji: Ezoterični seminar (1992–1996), Šola mističnega reikija (1996–2001), Seminar reinkarnacijske terapije (1994–2001), Meditacijska reiki srečanja (1997–2001), Zen skupina (2008–2018), Javne skupinske meditacije (2010–2018), Duhovna šola (od 2011 dalje), Meditacijski umik v tišino (od 2012 dalje) …

Od leta 2010 je glavnina njegovega učenja posvečena zenovskemu načinu meditiranja, ki ga je posredoval tako najširšemu krogu ljudi kot manjšim skupinam. V Mariboru je med letom 2010–2018 vodil dvakrat mesečno brezplačne javne skupinske meditacije za razvoj miru in sočutja, na katerih je občasno sodelovalo tudi do sto ljudi. V tem obdobju je začel z Duhovno šolo, kjer je poleg zenovske meditacije poučeval jogijske energijske (dharana) tehnike ter metode psihičnega aikida (načine ustvarjalne rabe uma in pozitivnega mišljenja). Šolo je v prvem desetletju delovanja (2011–2021) obiskovalo pet generacij oz. okrog 150 učenk in učencev. V tem času so bili na Pohorju večkrat letno organizirani Meditacijski umiki v tišino (ritriti). V desetih letih (2012–2022) se jih je zvrstilo 35.

Kot učenec in raziskovalec duhovnih izročil se je Vili Ravnjak na svoji dolgoletni poti srečal z najrazličnejšimi tradicionalnimi in sodobnimi znanji ter učitelji. Največ jih je bilo indijskega, tibetanskega in japonskega porekla.

Med učitelji in mentorji, ki so ga zaznamovali, so bili: učitelja intenziva razsvetljenja Charles Berner in Živorad Mihajlovič Slavinski, brezčasni modrec advaite Ramana Maharshi, učitelji Biharske šole joge in tantre Satynanda Saraswati in Niranjanananda Saraswati ter Vishvashakti Saraswati (Manjula Hiti), učitelji vadžrajana in mahajana budizma ter dzogčena dalajlama Tenzin Gyatso, Sogyal Rinpoche, Chogyam Trungpa, učitelja zena Shunryu Suzuki in Thich Nhat Hanh, učitelji reikija Mikao Usui, Hawaya Takata, Evan Berni, Alliana Catallo, Elena Temelkova, učitelja reinkarnacijske terapije Bryan Jameison in Jan Erick Sigdell, psihoanalitik Carl Gustav Jung, novodobni učitelj razsvetljenja Eckhart Tolle, učitelj novodobne metode avatar Harry Palmer, velikana razsvetljenega duha Osho in Jiddu Krišnamurti ter številni učenci in prijatelji, s katerimi se je srečeval v vsakdanjem življenju.

Vili Ravnjak pristopa k duhovnosti kot umetnik in znanstvenik. Združuje in povezuje na prvi pogled nezdružljive stvari. Prav množica različnih stvari mu omogoča, da sproti presega vse, s čemer se ukvarja, ter na ta način v sebi ohranja svobodnega in svežega duha. Njegove interpretacije duhovnih resnic, učiteljev in metod so izvirne, podkrepljene z osebnim izkustvom. Bistveno je tudi to, da jih zna prilagoditi okolju, v katerem živimo v Sloveniji danes. Tradicionalna, zlasti azijska duhovna izročila, z njegovim posredovanjem, postanejo »slovenska«. Njegovo poučevanje je nefanatično in nedogmatsko. Njegova pot je pot svobode, miru in sočutja, kar je jasno opredeljeno tudi v podnaslovu njegove knjige Meditacijski vodnik Duhovne šole.

Vili Ravnjak sodi med redke učitelje duhovnosti, ki združujejo široko intelektualno znanje in veliko osebnih duhovnih izkušenj. Zase pravi, da je karma jogi in učenec zena, spontani budist, vendar ne pripada nobeni od budističnih ali jogijskih organizacij, kakor tudi sam ni ustanovil nobene formalne duhovne organizacije, ki bi zahtevala od članov, da so verniki in pripadniki njegove duhovne poti.

Čeprav imajo njegova učenja veliko praktično vrednost za vsakdanje življenje, pa na predavanjih ali v osebnih pogovorih ne pozabi spomniti na univerzalne resnice in vrednote (na praznino in sočutje, na zakon karme, na nesebičnost in nenasilje …). Njegove metode učenja so preproste in enostavne; usmerjajo nas k enemu samemu cilju, to je, kako živeti in delovati na razsvetljen način, kako biti notranje svoboden in živeti izpolnjujoče življenje.

(Januar 2023)