Meni Zapri

Tretje oko

Tretje oko

Dokumentarno-igrana televizijska serija v desetih delih. Produkcija Televizija Slovenija. Čas nastanka 1993–1997;
prvo predvajanje v maju, juniju in juliju 1998 (premiera 30. maj 1998).

O nastajanju in vsebinskih vidikih serije

Televizijska serija Tretje oko ali O poteh samospoznavanja je začela nastajati spomladi leta 1993, ko je Vili Ravnjak kot scenarist napisal prvi sinopsis. Celotni scenarij serije je bil dokončan januarja 1994. V marcu tega leta so se začele večmesečne priprave na snemanje, ki se je začelo konec avgusta 1994 in je trajalo do konca oktobra 1995. Sledili sta dve leti obdelave in dodelave posnetega materiala v montaži. Serija je bila dokončana ob koncu leta 1997 oziroma v začetku januarja 1998. Premierno je bila predvajanja na Prvem programu Televizije Slovenija poleti leta 1998 (začetek predvajanju je bil 30. maja, nadaljevanje junija in julija).

Serija Tretje oko, ki je v svojem času veljala za največji dokumentarno-igrani projekt v zgodovini slovenske televizije, je nastala v okviru Dokumentarnega programa Televizije Slovenija (v obdobju urednika Mitje Grosmana). Pri pripravi in izdelavi serije je sodelovalo preko 500 sodelujočih (umetniških in strokovnih sodelavcev ter nastopajočih). Posneta je bila v 205 snemalnih dneh na okoli 300 različnih lokacijah po Sloveniji, Grčiji, Angliji, na Sardiniji, na Hrvaškem in Češkem ter v studiih Viba filma v Ljubljani in Televizije Slovenija v Ljubljani.

Ustvarjalci serije: scenarist Vili Ravnjak, režiser Bojan Labovič, producent Gorazd Končar, urednik Mitja Grosman, narator Ivan Lotrič, direktor fotografije Bojan Kastelic, kreator računalniških animacij Samo Lapajne, izdelovalci animacij Arxel Tribe, skladatelj Mitja Reichenberg, scenografka Mirjana Koren, kostumograf Leo Kulaš, kreatorici maske Marija Jurovič in Sonja Murgelj, montažerka Sonja Peklenk, oblikovalca zvoka Boris Pavlin in Damjan Kunej … Glavni nastopajoči Marko Vidmar, Maša Židanik, Tomaž Klenovšek …

Serija je bila posneta s klasično filmsko kamero, ki je bila tehnično prilagojena za takrat (devetdeseta leta) novi format televizije (super 16 mm). Montaža serije je bila prav tako opravljena na klasičen filmski način, torej z rezanjem in lepljenjem filmskega traku. S tehničnega vidika je serija danes muzejsko-arhivski material (njen ogled je zaradi slabše kvalitete slike in zvoka otežen). Televizija Slovenija je žal (še) ni digitalizirala in prilagodila današnjemu formatu televizije. (Za informativno predstavitveni namen na naši spletni strani je bila prekopirana z video kaset, ki so nastale leta 1998.)

Serija Tretje oko je žanrsko sestavljena iz igranih prizorov, dokumentarnih in arhivskih posnetkov, računalniških animacij in simulacij, posnetih umetniških ilustracij in pripovedovalčevega komentarja. Posamezni del serije traja približno 45 minut.

Scenarij serije Tretje oko (O poteh samospoznavanja) je vsebinsko povezan z dvema knjigama Vilija Ravnjaka, ki sta nastali po njenem javnem predvajanju. Leta 1999 je izdal knjigo O poteh samospoznavanja (Besedilo televizijske serije Tretje oko z opombami in komentarji), leta 2005 pa knjigo Kdo sem jaz? (Esej o poteh samospoznavanja), ki je razširjena in dopolnjena verzija prve izdaje O poteh samospoznavanja.

Tako serija kot knjigi imata enciklopedično izobraževalni značaj. Širita znanja o novodobni duhovnosti in starodavnih (evropskih in azijskih) ezoteričnih izročilih, seveda na način, kakršen je prevladoval v osemdesetih in devetdesetih letih 20. stoletja. S tega vidika je Tretje oko danes »muzejsko-kinotečni« dokument pionirskega obdobja novodobne zahodne duhovnosti, zlasti v Sloveniji, saj v njej nastopa večina takrat dejavnih duhovnih učiteljev, energetskih terapevtov in novodobnih skupin ter z njimi povezanih duhovnih prepričanj in praks. S pojavom komercializacije duhovnosti, predvsem pa z njenim prehodom na splet in družbena omrežja, se je njen smisel spremenil. Današnja novodobna duhovnost ni več pot iskanja najvišje resnice bivanja (razsvetljenje), temveč pot iskanja užitka in sreče, dobrega počutja, zdravja, mladosti in uspeha v vsakdanjem življenju.

Serija Tretje oko je oz. je bila odraz drugačnega (nematerialističnega, nepridobitniškega) razumevanja duhovnosti. Kot takšna si dovoljuje oz. si je dovoljevala biti mistično razprta, filozofsko razmišljujoča, panoramsko široka, sprejemajoča in razumevajoča do vsega, kar je v njej predstavljeno. Njen namen ni oz. ni bil, da bi gledalcem dala nekaj za vsakdanje življenje oprijemljivo koristnega, praktično uporabnega, ampak, da bi jih spomnila na resnično duhovno svobodo, na brezmejnost, večnost …

V Tretje oko so vključene tradicionalne in novodobne ezoterične prakse, npr. indijska joga in tantra, kitajski taoizem, japonski zen, judovska kabala, grško rimski hermetizem in gnosticizem, evropska alkimija, ob njih pa številne druge zvrsti, kakršne so npr. naravno zdravilstvo, alternativne oblike zdravljenja, radiestezija, energijske psihoterapije, pa tudi tarot karte, astrologija, numerologija … Predstavljeni so splošni ezoterični pojmi, kot so npr.: magija, mistika, čakre, drevo življenja, pet elementov (tatev), kundalini energija, zakon karme, reinkarnacija, mitologije in simboli različnih verstev … Nekatere teme so dodatno razložene z vidika moderne znanosti in s pomočjo zgodovinskih primerjav. Vmes se pojavljajo modroslovni izreki ali biografski detajli duhovnih učiteljev: Sokrata, Lao Ceja, Bude, Jezusa, Krišnamurtija, Oshota, Satyanande, Crowleyja, Blavatske, Junga …

Sprehod skozi toliko različnih področij gledalca na celovit način seznanja s kompleksnim zemljevidom sestave tistega, kar označuje obči pojem ezoterika in novodobna duhovnost, hkrati pa mu omogoča, da na osnovi danih informacij dešifrira vse duhovne sisteme in pojave. Stvari duha se namreč vedno in povsod izražajo na podoben način, razlike so le v poimenovanjih, ki pa so civilizacijsko oziroma zgodovinsko pogojena.

Scenarij Tretjega očesa je zasnovan kot iniciacijsko potovanje mladega duhovnega iskalca skozi izkušnje petih elementov, da bi s tem spoznal sebe oziroma našel razsvetljenje in mir. Tematska izhodišča posameznih delov serije so tako eter, zrak, ogenj, voda in zemlja, ter z njimi povezane (asociativno in simbolno) različne ezoterične teorije in prakse. Vzporedno poteka med iskalcem in modrecem Sokratom (Krišnamurtijem) notranji dialog o naravi in smislu tega početja.

Serija sicer nima nekega glavnega igralca ali opredeljenega nosilca sporočila, niti ne običajnega logičnega sosledja dogajanja, ker kot takšna ne bi mogla ohraniti odprtosti in razplastenosti, kot jo ima. Prav slednje je namreč bistvena značilnost mističnega (intuitivnega) doživljanja stvarnosti in načina mišljenja. Tretje oko je narejeno v obliki mandale »razsrediščenega labirinta«, kar pomeni, da ima nelinearno zgradbo, pripovedni elementi v njej so med seboj asociativno povezani, združeni po logiki intuitivnega, naključnega reda. Zato tudi smisel oziroma sporočilo posameznih delov in celotne serije ni enoznačen. V njej ni nekih zavezujočih resnic ali celo praktičnih nasvetov glede tega, komu ali čemu naj gledalci verjamejo, ali kako naj ravnajo v vsakdanjem življenju.

Serija od gledalcev pričakuje oz. je pričakovala, da jo bodo sprejeli najprej čutno, intuitivno, šele potem racionalno kritično. Kot umetniško-meditativna stvaritev je v osnovi psihoenergijski organizem, iniciacijski obred, ki spontano vodi k spoznanjem višjih duhovnih resnic.

Kratki povzetki vsebine posameznih delov

Vsebina prvega dela. Osnovna vprašanja samospoznavanja. Starogrški Delfi kot izvor evropske mistične tradicije. Sokrat in antično načelo Gnothi seauton. O različnih načinih samospoznavanja. O enosti mikro in makro kozmosa. Oblikovanje človekovega pogleda na svet. Osnove jungovske psihologije. Individuacijski proces osebnosti. Vzroki današnjega zanimanja za pozabljena ezoterična znanja. Kabalistično razumevanje stvarjenja: drevo življenja in naravni elementi. Človekova kozmična usoda: zakon karme. Tantrična filozofija naravnih elementov: zemlja, voda, ogenj, zrak in eter. Simbol om.

Vsebina drugega dela. Miti o stvarjenju sveta. Osnovna kozmološka principa: energija in zavest, jin in jang. Ezoterični zemljevidi: drevo življenja in čakre. Kundalini in kozmični stvariteljski potencial. Relativnost zgodovine. Spremembe civilizacij in mišljenjskih vzorcev. Sociologija kriznih zgodovinskih obdobij in novih duhovnih gibanj. Astrološka antropologija: prehajanje znamenja Rib v obdobje Vodnarja. Struktura človeških možganov. Vpliv ezoteričnih treningov na možgane in razvoj intuicije.

Vsebina tretjega dela. O nastajanju in minevanju kot načinu obstajanja. Zakon naključja in spremembe. Hiromantija in geomantija. Simbolizem elementa zemlje in muladara čakre. Ravni zavesti: hipnoza. Odnos do lastnega telesa in prehrane. Vegetarijanstvo. Simbolizem gore in podzemlja. Radiestezija. Zdravljenje negativnih radiestezijskih mest. Kozmični energijski koridor Stonehenge. Zemlja kot božanstvo.

Vsebina četrtega dela. O spajanju duha in telesa. Telo kot psihoenergetski organizem. Masaže: klasična, shiatsu, refleksološka. Ozaveščanje telesa: bolezen in zdravje. Joga: štiri jogijske smeri. Tibetanska hatha joga: vrelec mladosti. Zdravilne moči kristalov, rastlin in cvetov. Energijski učinki halucinogenov, spiritizma, parapsiholoških fenomenov in magijskih lutk. Kabalistični mit o Golemu. Človekova avra: avrični sloji in njihovo spreminjanje. Zvočne vibracije človeškega telesa: taoistični zdravilni zvoki. Telesno zdravljenje z bioenergijo. Reiki in zdravljenje z duhom.

Vsebina petega dela. Mit o plovbi po nočnem morju in morski pošasti. Element voda in astralni svet (podzavest in čustva). Svadistana čakra kot maternica karme. Želje in iluzije. Psihologija nevezanosti in nesebičnosti. Jezusove in Budove iniciacijske preizkušnje. Magijski načini uresničevanja želja: kabalistični talismani, vudu obred. Zlorabe ezoteričnega znanja. Črna magija. Jezusova molitev v Getsemaniju. Štiri plemenite Budove resnice o življenju in trpljenju. Lucifer in gledališče. Narava sanj. Astralna projekcija. Joga nidra.

Vsebina šestega dela. Mitologije lune. Strah in želja. Evropsko čarovništvo in inkvizicija. Vraževernost in nestrpnost do drugačnosti. Izkustvo umiranja in smrti. Onostranski svet: egipčanska in tibetanska knjiga mrtvih. Reinkarnacija in oživljanje spominov na prejšnja življenja. Nehipnotična regresija. Razvozlavanje karmičnih niti: ljubezen in odpuščanje. Rojstvo duše. Astral kot virtualna realnost. Preporoditev z vodo (rebirthing). O čustvih svadistane in anahate.

Vsebina sedmega dela. Hoja po žerjavici. Mitologije ognja in sonca. Obredi krvnega žrtvovanja. Simbolizem elementa ognja in manipura čakre. Umetnost obvladovanja ognja in duhovna alkimija. Zgodovina kabale in evropske ezoterike. Definicija pojma magije. Struktura in učinek obredov. Obredna iniciacija. Miti in božanstva s psihoenergetskega vidika. Izvedba obreda Sonca.

Vsebina osmega dela. Spojitev energije in zavesti: dvig kundalini in razsvetljenje. Tantrični obred prečiščevanja energije elementov. Zgodovina ezoteričnega taoizma. Geometrijske oblike in njihov energijski učinek. Ogenj in mentalni svet. Miselni vzorci in njihovo preoblikovanje. Moč pozitivnega mišljena. Izvori mistike: nič in praznina. Mistika in religije. Jezusova mistična iniciacija. Narava kozmične zavesti in razsvetljenje.

Vsebina devetega dela. Simbolizem elementa zrak. Intuicija kot praustvarjalni princip. Angel varuh ali človekov Višji jaz. Srčna čakra. Jogijska tehnika pranajame. Prana in energijski tokovi (nadiji) v človekovem telesu. Jasnovidnost. Miti o kozmičnih ciklusih in obiskih iz vesolja. Mantične veščine: astrologija, tarot, I čing in numerologija. Človekove nadnaravne moči ali sidiji. Ajna čakra in sahasrara. Duhovni učitelji in guruji. Krišnamurti in človekov notranji učitelj.

Vsebina desetega dela. O tem, kako je nujno najti svojo lastno duhovno pot. Krišnamurti o samospoznavanju. Zgodovina tantre. Ezoterična seksologija: tantrične in taoistične metode spolne alkimije. O zaljubljanju in ljubezni. Androgin kot simbol popolnega človeka in večne ljubezni. Krija joga. Alkimistični načeli Solve et coagula in V.I.T.R.I.O.L. Abramelinov obred. Abremelinovi talismanski sigili in enohijanski jezik. Grški eleusinski misterij in eleusinska mistična luč. Čakre: višudi, bindu in sahasrara. Narava izvirnega ustvarjalnega navdiha.

(Prirejeno po uvodnikih h knjigama V. Ravnjaka: O POTEH SAMOSPOZNAVANJA (1999) in KDO SEM JAZ? (2005)).

Napovednik in prvi del serije Tretje oko


ČE BI SI ŽELELI OGLEDATI ARHIVSKE POSNETKE VSEH DESETIH DELOV SERIJE, TO SPOROČITE NA E-MAIL: vili.ravnjak@gmail.com IN PREJELI BOSTE BREZPLAČNI DOSTOP DO NJIH.