Meni Zapri

Zgodovina reikija

Vili Ravnjak
Mistične in zgodovinske korenine reikija

»Močan kot Zemlja,
lep kot Mesec,
topel kot Sonce …«

Začetek molitve k Sontenu,
božanstvu gore Kurama, izvornem kraju reikija


Izvor veščine reiki sega daleč nazaj v zgodovino. Čeprav način naravnega samozdravljenja in lajšanja bolečin z rokami poznajo v mnogih starih kulturah, pa je reiki, kakršen je prišel do nas prek Japoncev: Mikaa Usuija (1865–1926), Chujira Hayashija (1880–1940) in Hawaye Takata (1900–1980), unikaten. Reikijski načini polaganja rok, še bolj pa reiki mistični simboli nam omogočajo, da lahko pridemo v stik z zelo čistimi, zdravimi, naravnimi energijskimi stanji (harmoničnimi, sočutnimi in inteligentnimi življenjskimi oblikami).

Znanje reikija se s pomočjo iniciacij (kot pečatom razsvetljenje energije in zavesti) prenaša neposredno z učiteljev/mojstrov na učence/vajence, in sicer od Mikaa Usuijadalje, ki se je v reiki s poglobljeno meditacijo iniciiral sam. Z vsako reiki iniciacijo se v učencu na novo odpre in prečisti povezava s kozmično energijo in zavestjo, ob čemer učenec prejme tudi močan duhovni blagoslov ter božansko zaščito, saj nad reiki sistemom bdijo budistična in šintoistična božanstva. Zato velja splošno prepričanje, da ljudem ukvarjanje z reikijem prinaša »dobro zdravje, dolgo življenje in blagostanje ter uspeh na vseh področjih«.

Zgodovinski izvori reikija so povezani z japonskim duhovnim izročilom, predvsem z budizmom in šintoizmom starih svetišč na japonski sveti gori Kurama, kjer je Mikao Usui prejel (samo)iniciacijo v reiki. Po eni od legend o preteklosti Kurame naj bi reiki ljudem prenesla bitja z Venere. S temi bitji je povezan Sonten, šintoistično božanstvo, ki ga danes častijo v glavnem templju na Kurami, simbolizira pa združitev energije/moči, svetlobe in ljubezni/sočutja, kar so sicer glavni atributi reikija. Pozdravna molitev k Sontenu se npr. začne z besedami: »Močan kot Zemlja, lep kot Mesec, topel kot Sonce …«.

Mistične korenine reikija kot duhovnega sistema se nahajajo v tibetanskem vadžrajana budizmu, ki se na Japonskem pojavlja pod različnimi imeni, npr. kot tendai ali šingon budizem. Čeprav zgodovinski začetki reikija še vedno niso povsem jasni, je dejstvo, da je njegov začetnik, Mikao Usui, prišel do duhovnega razsvetljenja in nadnaravne energijske moči (sidija) marca leta 1922 prek praks ezoteričnega budizma, najverjetneje z 21-dnevno meditacijo Jutranje zvezde (Venere) na gori Kurama. Obred temelji na neprekinjenem ponavljanju (milijonkrat!) mantre bodisatve Akasagarbhe (Kokuze), kar naj bi privedlo do izkustva svetlobne vizije Bude Vairočane (Dainichi Nyorai). Usuijevo mistično ekstazo s Kurame vsi viri navajajo kot »rojstvo reikija«.

Važno je vedeti, da Usuijevo ukvarjanje z reikijem sprva ni bilo mišljeno kot bioenergetsko zdravljenje, temveč kot spodbuda za duhovno rast (prebuditev razsvetljenja), iz česar je kasneje kot stranski produkt nastal sistem telesno-mentalnega zdravljenja. (Zato reikisti nismo bioenergetiki oz. njihovi konkurenti!) Največ zaslug za to, da reiki danes razumemo in v glavnem tudi prakticiramo kot del alternativne medicine, ima najpomembnejši Usuijev naslednik, ustanovitelj prve reiki klinike v Tokyu, Chujiro Hayashi, ki je leta 1938 v mojstrsko stopnjo reikija iniciiral Hawayo Takata, prvo kasnejšo učiteljico reikija na Zahodu (iniciacije je največ podeljevala v zadnjem desetletju svojega življenja, to je med leti 1970–1980).

S Havajev oz. iz ZDA se je znanje reikija v zadnjih štiridesetih letih razširilo po vsem planetu, in danes obstaja v več sto različnih oblikah oz. šolah. V zadnjih dvajsetih letih je prišlo tudi do povezave z izvornimi japonskimi reiki praksami in skupinami, ki so na Japonskem obstajale bolj ali manj tajno od Usuijevih časov dalje. Prvo reiki organizacijo je osnoval Usui aprila leta 1922, imenovala se je Usui Shiki Ryoho Gakkai.

Tradicionalna (originalna) oblika reiki iniciacijskega sistema, kakršnega je zasnoval Usui oz. Hayashi, obsega tri stopnje (fizični, mentalni in spiritualni reiki). Na prvi stopnji (šoden / vstop) potekajo reikiranja na telesni ravni, na drugi (okuden / poglobitev) in tretji stopnji (šinpiden / skrivnost) pa so predvsem telepatska (brez fizičnega stika) s pomočjo treh oz. štirih reiki simbolov, s katerimi lahko prestopamo fizične meje prostora in časa ter odpiramo »notranja vrata uma«.

Osnovni terapevtski prijemi telesnega in delno mentalnega reikija temeljijo na poznavanju človekovih energetskih tokov in središč (nadijev in čaker), zato se jih je v prvi fazi reikijskega učenja oz. bioenergetskega samospoznavanja, koristno držati, kasneje pa ta pravila lahko opustimo in sledimo svoji intuiciji. Bistvo reikija je namreč v tem, da se naučimo poslušati sebe. Svoje telo in občutke. Reiki je pot intuicije!

Mikao Usui je bil prvenstveno duhovni učitelj, šele potem zdravitelj. Vedel je, da je zdravje v največji meri odvisno od stanja človekovega uma in načina življenja. Zato je za svoje učence sestavil pet vedenjskih priporočil, kako naj razmišljajo in delujejo v vsakdanjem življenju, ker bodo na ta način najlažje ohranjali stalni stik z reikijem. Ta priporočila so naslednja:

1. Ne delaj si skrbi. (Samo danes si ne delaj skrbi.)
2. Ne jezi se. (Samo danes se ne jezi.)
3. Bodi dober/a do svojih bližnjih.
4. Bodi hvaležen/a za vse, kar ti daje življenje.
5. Preživljaj se s poštenim delom.

(Povzeto po knjigi V. Ravnjaka: SMARAGDNA POT, poglavje: Kozmična energija, ki ustvarja sočutno in inteligentno življenje. Druga izdaja, Založba Pivec, Maribor, 2021.)